Jesteś tutaj: Interaktywna edukacja 2013

09.24.17
A- A A+

Interaktywna edukacja 2013

Zajęcia organizowane przez nasze Stowarzyszenie wychodzą z założenia, że zabawa i nauka to podstawa mądrej rozrywki. Po okiem profesjonalistów każdy bez względu na wiek będzie mógł eksperymentować. Warsztaty i pokazy zostały zaprojektowane, w tym przypadku pod kątem rozwoju w dzieciach fascynacji naukami przyrodniczymi i ścisłymi. Każdy z elementów ma na celu promowanie edukacyjnego wymiaru dobrej zabawy oraz łamanie stereotypu o trudności nauk ścisłych.

 

Cel:

 

Wzmocnienie edukacji i podniesienie kluczowych kompetencji naukowo technicznych oraz upowszechnienie materiałów i informacji związanych z tematami przewodnimi z zakresu: fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki. Poprawa poziomu wiedzy uczniów z ww. przedmiotów.

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.