Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: AKTYWNE SOŁECTWO

07.01.22
A- A A+

AKTYWNE SOŁECTWO

Do rywalizacji w konkursie o miano najaktywniejszego zgłosiło się łącznie 25 sołectw z czego najwięcej bo aż 9 z gminy Nowa Wieś Lęborska. Środki jakie zostały przyznane w ramach nagród będą przeznaczone między innymi na doposażenie świetlic, zakup elementów małej infrastruktury turystycznej czy zakup sprzętu sportowego oraz artykułów spożywczych i nagród na potrzeby organizacji imprez.

Miło nam poinformować, że pierwsze w kolejności są warsztaty rękodzieła i zdobnictwa, które odbędą się w  sołectwie Rybno a wsparcie przeznaczone zostanie na zakup nagród.

Poniżej zamieszczamy listę zwycięsców oraz zdjęcia z wręczenia listów gratulacyjnych. Spotkanie odbyło się  21.03.2014 r. w Gospodarskie Agroturystycznym „Ola” w Słajszewie gm. Choczewo. Gratulujemy!

 

Zwycięzcy konkursu „Aktywne Sołectwo”

 

 

Gmina Krokowa:

1)     Sołectwo Żarnowiec

2)     Sołectwo Prusewo

3)     Sołectwo Lubkowo

 

Gmina Gniewino:

1)     Sołectwo Rybno

2)     Sołectwo Gniewino

3)     Sołectwo Mierzyno

 

Gmina Choczewo:

1)     Sołectwo Choczewo

2)     Sołectwo Kopalino – Lubiatowo

 

Gmina Wicko:

1)     Sołectwo Białogarda

2)     Sołectwo Wojciechowo

 

Gmina Nowa Wieś Lęborska:

1)     Sołectwo Wilkowo Nowowiejskie

2)     Sołectwo Mosty

3)     Sołectwo Redkowice

4)     Sołectwo Karlikowo Lęborskie

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.