Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Białogóra- lipiec 2013

10.25.21
A- A A+

Białogóra- lipiec 2013

Rajd Parku Białogóra spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno samych mieszkańców jak i turystów. W instruktażu nordic walking, który był główny elementem programu wzięło udział prawie 40 osób. W tym miejscu bardzo dziękujemy Panu Adamowi Centkowskiemu za profesjonalne przeprowadzenie prawie 3 godzinnych zajęć złożonych z części teoretycznej oraz praktycznej. Zajęcia rzecz jasna dotyczyły kwestii doboru sprzętu, prawidłowej techniki dyscypliny oraz istoty ćwiczeń rozgrzewających i rozciągających. Zdaniem samych uczestników przeprowadzone zajęcia umożliwią w pełni wykorzystać utworzone w ramach Projektu. Po instruktażu poza cateringiem uczestnicy otrzymali komplet gadżetów zaprojektowanych specjalnie z myślą o aktywnym spędzaniu wolnego czasu. Podsumowując, pogoda idealna, instruktaż profesjonalny a do tego jeszcze prezenty... także nic dodać nic ująć.

 

 

Filimik z przebiegu imprezy ...

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.