Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Biesiada Kabaretowo - Dęta

11.27.21
A- A A+

Biesiada Kabaretowo - Dęta

Wydarzenie realizowane 24 października br. w Domu Ludowym w Sławoszynie gdzie mieliśmy okazje zobaczyć i co ważniejsze usłyszeć koncert Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z jej premierowym repertuarem. Występ wykonanym między innymi na instrumentach zakupionych w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Dodatkowo byliśmy świadkami występu kaszubskiego Kabaretu Kuńda, który zaprezentował się z bardzo zabawnej i groteskowej strony. Jako organizatorzy cieszymy się z faktu, iż publiczność dopisała a sala Ludowa w wypełniła się po brzegi już na 15 minut przed rozpoczęciem spektaklu. Mamy nadzieję, że atrakcje przypadły wszystkim do gustu. Szczególne podziękowania kierujemy do gospodyń domowych ze Sławoszyna, które przygotowały poczęstunek i po raz kolejny potwierdziły swój talent kulinarny.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.