Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Bursztynowe Pasje - album

11.27.21
A- A A+

Bursztynowe Pasje - album

Szanowni Państwo,

 

Poniżej prezentujemy album "Bursztynowe Pasje" przedstawiający lokalnych twórców z naszego obszaru LGD. Publikacja jest kontynuacją działań zmierzających do wypromowania osób zajmujacych się tworzeniem produktów lokalnych. Podobnie jak konkurs "Bursztynówka", który po raz pierwszy w roku 2012 zrzeszył najbardziej aktywnych twórców w kategoriach: rekodzielo oraz kulinaria, tak teraz poniższe wydawnictwo umożliwi nam bliższe poznanie sylwetek bohaterów oraz ich twórczości. 

 

 

"Bursztynowe Pasje" << klinij tutaj aby zobaczyć album

 

 

 * uwaga plik jest dużych rozmiarów więc jego ładowanie może zająć parę minut

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.