Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: BURSZTYNÓWKA

11.27.21
A- A A+

BURSZTYNÓWKA

Drodzy Państwo,

 

Każdy z Nas podziwia i docenia ręcznie wykonane prace, pyszne tradycyjne potrawy, przygotowywane w zaciszach domowych. Produkty te oraz ich twórcy nabierają szczególnego znaczenia i wartości w obecnie panującej dobie produktów masowych. Nasz konkurs pt.”Bursztynówka” powstał właśnie w celu wypromowania oraz stworzenia warunków dla rozwoju osób, które mimo iż obdarzone wielkimi talentami nie do końca wiedzą jak pokazać się szerszej publiczności. Konkurs ku naszemu zaskoczeniu cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród lokalnych twórców i z każdą odsłoną prezentuję coraz to wyższy poziom wystawianych prac. Poniżej relacje z poprzednich edycji konkursu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.