Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Bursztynówka 2013

01.18.22
A- A A+

Bursztynówka 2013

Nasze Stowarzyszenie w pełni świadome zdolności artystycznych oraz potencjału drzemiącego w mieszkańcach naszego regionu zaprasza do udziału w kolejnej już odsłonie konkursu pn. „Bursztynówka 2013”. Podobnie jak w roku poprzednim prace oceniane będą w dwóch kategoriach, na najlepszy produkt rękodzielniczy oraz kulinarny. Przedsięwzięcie ma za zadanie rozwój bazy produktów lokalnych oraz promocje samych autorów. Finałem konkursu będzie prezentacja i nagrodzenie najlepszych z nadesłanych prac, podczas imprezy w jednej z Gmin naszego obszaru. Osoby zainteresowane tematyka  konkursu, będą również mogły bezpłatnie promować swoje dzieła na łamach folderu o produktach lokalnych. Dlatego serdecznie zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich prac w zakresie kulinariów oraz rękodzieła do dnia 1 lipca br. W ramach konkursu oczywiście przewidujemy szereg nagród rzeczowych, w tym specjalną nagrodę Prezesa Stowarzyszenia. Formularz oraz regulamin konkursu dostępne są poniżej w zakładce - dokumentacja konkursowa. Zapraszamy do udziału!!!

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.