Jesteś tutaj: Choczewo - grudzień 2012

09.24.17
A- A A+

Choczewo - grudzień 2012

W dniach 29 i 30 listopada oraz 13 i 14 grudnia 2012 roku zorganizowaliśmy niekonwencjonalne zajęcia z zakresu nauk ścisłych oraz przyrodniczych dla uczniów gimnazjum Zespołu Szkół im Unii Europejskiej. Interaktywna edukacja - bo tak nazywa się sposób prowadzonych zajęć, zachęca uczniów do aktywnego udziału w pokazach. Taki układ pozwala dzieciom  przyjrzeć się niektórym z zachodzących w naszym otoczeniu zjawiskom z bliższej perspektywy. Wszystko za sprawą odpowiedniego sprzętu oraz wykwalifikowanej kadry animatorów, którzy prowadząc pokazy na bieżąco będą objaśniać zachodzące przed oczami uczestników procesy.  Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że dzieci uczestniczące w tego typu warsztatach poza wyżej wspomnianą wiedzą nabywają również umiejętności pracy w grupie, twórczego myślenia oraz analitycznego podejścia przy rozwiązywaniu codziennych problemów.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.