Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Choczewo - grudzień 2012

11.27.21
A- A A+

Choczewo - grudzień 2012

W dniach 29 i 30 listopada oraz 13 i 14 grudnia 2012 roku zorganizowaliśmy niekonwencjonalne zajęcia z zakresu nauk ścisłych oraz przyrodniczych dla uczniów gimnazjum Zespołu Szkół im Unii Europejskiej. Interaktywna edukacja - bo tak nazywa się sposób prowadzonych zajęć, zachęca uczniów do aktywnego udziału w pokazach. Taki układ pozwala dzieciom  przyjrzeć się niektórym z zachodzących w naszym otoczeniu zjawiskom z bliższej perspektywy. Wszystko za sprawą odpowiedniego sprzętu oraz wykwalifikowanej kadry animatorów, którzy prowadząc pokazy na bieżąco będą objaśniać zachodzące przed oczami uczestników procesy.  Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że dzieci uczestniczące w tego typu warsztatach poza wyżej wspomnianą wiedzą nabywają również umiejętności pracy w grupie, twórczego myślenia oraz analitycznego podejścia przy rozwiązywaniu codziennych problemów.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.