Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Członkowie

03.20.19
A- A A+

Członkowie

 

 

Członkowie Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż

na dzień 12.10.2017

 

Lp.

Nazwa

Reprezentant

Sektor

1.

Gmina Gniewino

Anna Munch

Publiczny

2.

Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka

Waldemar Szczypior

Publiczny

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadolu

Rafał Kamiński

Społeczny

4.

Mariola Kwaśniewska

-

Mieszkańców

5.

Stowarzyszenie Twórców Niezależnych AMARANT

Jacek Gorzawski

Społeczny

6.

Uczniowski Klub Sportowy GNIEWUŚ

Jacek Bagnewski

Społeczny

7.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Jadwiga Dobrychłop

Społeczny

8.

Stowarzyszenie „Towarzystwo Oświatowe”

Grażyna Baranowska

Społeczny

9.

Jerzy Czupryński  

Jerzy Czupryński

Mieszkańców

10.

Gmina Wejherowo

Z-ca Wójta Maciej Milewski

Publiczny

11.

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie

Arkadiusz Malinowski

Publiczny

12.

Gminny Ośrodek Kultury

Natasza Sobczak

Publiczny

13.

Justyna Szotrowska

-

Mieszkańców

14.

Robert Bianga

-

Mieszkańców

15.

Villa Holma Gospodarstwo Agroturystyczne

Piotr Januszewski

Gospodarczy

16.

Pracownia Psychologiczna L-Psycho

Artur Czaja

Gospodarczy

17.

Fundacja Proaktywni

Marcin Toczek

Społeczny

18.

Ochotnicza Straż Pożarna w Orlu

Piotr Hebda

Społeczny

19.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gniewowa

Justyna Klein-Melcer

Społeczny

20.

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Ks. Ignacego Błażewskiego

Ks. Marek Barański

Społeczny

21.

Stowarzyszenie Zaciszne Zalesie

Ryszard Jeske

Społeczny

22.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie

Jan Tetzlaff

Społeczny

23.

Michał Słowik

-

-

24.

Mikołaj Orzeł

-

-

25.

Arkadiusz Pasiuk

-

-

26.

Dorota Formela

-

Mieszkańców

27.

KGW Bolszewo

Grażyna Starbar

Społeczny

28.

Dorota Wicka

 

Mieszkańców

29.

Iwona Gniech

 

Mieszkańców

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.