Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Dokumentacja konkursowa

11.27.21
A- A A+

Dokumentacja konkursowa

W celu promocji produktów lokalnych oraz ich twórców ruszyła kolejna odłsona konkursu na najlepszy produkt lokalny - Bursztynówka 2013. Finałem konkursu będzie prezentacja państwa dzieł podczas letniej imprezy w jednej z Gmin naszego obszaru. Dodatkowo wydany zostanie album o produktach lokalnych i ich autorach. Warunkiem pokazania się szerszej publiczności na jego łamach jest udział w konkursie, dlatego zachecamy do nadsyłania swoich propozycji. Termin nadsyłania mija z dniem 1 lipca.

 

Regulamin konkursu "Bursztynówka"

 

Formularz zgłoszeniowy -  produkt rękodzielniczy

 

Formularz zgloszeniowy - produkt kulinarny

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.