Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Gniewino - wrzesień 2013

01.18.22
A- A A+

Gniewino - wrzesień 2013

Najprawdopodobniej ostatni w tym roku tego typu przemarsz na trasach Pomorskich Parków Nordic Walking, został zorganizowany w Gniewinie w minioną niedzielę (22.09). Pomimo nie najlepszej aury na instruktaż zgłosiło się ponad 20 osób. Malownicze tereny Parku w Dąbrówce okazały się świetnym polem do wprowadzenia poznanej teorii w życie. Impreza zakończyła się w budynku Centrum Kultury w Gniewinie, gdzie na wszystkich czekał gorący posiłek oraz nagrody - w tym pamiątkowe medale. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział! 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.