Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Gniewino #2

11.27.21
A- A A+

Gniewino #2

Odbył się kolejny spektakl w ramach inicjatywy „Teatr na Miedzy”, w którym wzięło udział 115 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kostkowie. Grupa „Władcy Lalek” przedstawiła po raz pierwszy bajkę pt. „Czerwony Kapturek” oraz przeprowadziła interesującą Lekcję Teatralną. Dzieci uczestniczyły aktywnie w zajęciach rozpoznając różne typy lalek teatralnych, wszystko zakończone wspólnymi zdjęciami pamiątkowymi. Korzystając z okazji dziękujemy Centrum Kultury w Gniewinie za możliwość skorzystania z rewelacyjnych warunków jakie oferuje sala kinowo widowiskowa.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.