Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: GRAND PRIX NW - NWL

11.27.21
A- A A+

GRAND PRIX NW - NWL

W sobotę 24 maja odbyła się kolejna impreza z cyklu III Grand Prix Nordic Walking, zawody odbywały się na prawie 8 kilometrowej trasie zielonej "Saharze", która swój początek ma w miejscowości Obliwice. w zawodach wzięło udział ponad 50 zawodników. Korzystając z okazji chcielibyśmy zaprosić na kolejną imprezę sportową nordic walking, która odbędzie sie juz 7 czerwca a jej organizatorem podobnie jak poprzednio będzie Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. Zapraszamy do korzystania z elektronicznych zapisów - link poniżej.

 

>>> Strona z elektronicznymi zapisami <<<

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.