Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

10.25.21
A- A A+

BURSZTYNÓWKA III EDYCJA - RUSZAMY!

30-04-2014

Lokalna Grupa Działania Bursztynowy Pasaż ogłasza III edycję konkursu BURSZTYNÓWKA na najlepszy produkt kulinarny i rękodzielniczy oraz najaktywniejszą organizację pozarządową. W tym roku wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego. Głównymi celami konkursu są m.in. promocja lokalnych produktów kulinarnych i rękodzielnictwa oraz wyróżnienie najaktywniejszych NGO. W dwóch poprzednich edycjach udział wzięło 31 osób , które nadesłały łącznie 68 prac.

 

Tegoroczna edycja odbędzie się w nowej odsłonie. Konkurs rozszerzyliśmy o nową kategorię – najaktywniejsza organizacja pozarządowa. Chcemy w niej wyróżnić NGO, które jak najlepiej realizują swoje cele statutowe, potrafią zdobywać dodatkowe środki na swoją działalność i integrować wokół swoich przedsięwzięć lokalną społeczność.

 

Nowością jest również motyw przewodni w konkursie kulinarnym. Jury będzie oceniać produkty z „owocowej spiżarni” czyli np. dżemy, marmolady, nalewki, musy kompoty itp. W tej kategorii oraz w kategorii rękodzielniczej dodatkowe punkty będzie można zdobyć za wykorzystanie w pracy motywu bursztynu. Zachęcamy więc organizacje pozarządowe z obszaru gmin: Krokowa, Choczewo, Gniewino, Wicko, Nowa Wieś Lęborska oraz miasta Łeba oraz osoby, które mają zdolności kulinarne czy manualne do spróbowania swoich sił w konkursie. Do wygrania atrakcyjne nagrody!!!

 

Przyjmowanie zgłoszeń potrwa od 30 kwietnia do 6 czerwca 2014 roku.

 

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym:

 

 

>>>>Regulamin konkursu Bursztynówka 2014<<<<

 

>>>>Formularze zgłoszeniowe Bursztynówka 2014<<<<

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.