Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

05.24.18
A- A A+

Termin szkolenia ustalony

05-04-2017

w Filii nr 1 Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie przy ul. Reja 9 odbędzie się szkolenie z zakresu wypełniania wniosków na podjęcie działalności gospodarczej.

Szkolenie skierowane jest do mieszkańców gmin Gniewino i Wejherowo. Odbędzie się tylko jedno spotkanie, dlatego wszystkich chętnych do wzięcia udziału zapraszamy do Bolszewa.

 

Przypominamy również, że za udział w szkoleniu przysługuje wnioskodawcy dodatkowa punktacja przy ocenie wniosku. Z racji małej ilości czasu, który pozostał do ogłoszenia konkursu nie będzie możliwości zorganizowania dodatkowego spotkania!

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą już teraz rozpocząć wypełnianie wniosku wraz z załącznikami, które opublikowane są na stronie internetowej Stowarzyszenia ( http://www.bursztynowypasaz.pl/index/wiecej/213.html ). Szkolenie daje możliwość uzyskania szczegółowej pomocy podczas wypełniania dokumentów aplikacyjnych, pod warunkiem podjęcia wcześniejszej samodzielnej próby ich wypełnienia - do czego Państwa zachęcamy.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.