Jesteś tutaj: Strona główna

12.16.17
A- A A+

Wyniki naboru 1/2017

14-04-2017

W ramach naboru wniosków na przedsięwzięcie 1.1.2 zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm wpłynęło 14 wniosków.
10 kwietnia 2017 r. Rada ds. PROW dokonała oceny zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju i Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji oraz dokonała wyboru projektów do realizacji. Zgodnie z obowiązującą procedurą wyboru operacji publikujemy dokumenty z zakończonej oceny:

 

Lista operacji zgodnych / niezgodnych z ogłoszeniem oraz Lokalną Strategią Rozwoju - plik w formacie PDF

Lista operacji wybranych / niewybranych - plik w formacie PDF

Protokół z posiedzienia Rady ds. PROW z 10 kwietnia 2017 r. - plik w formacie PDF

Rejestry Interesów Członków Rady ds. PROW - skan, plik w formacie PDF

Rejestry wykluczeń Członków Rady ds. PROW - skan, plik w formacie PDF

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.