Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

05.24.18
A- A A+

Koniec naboru

23-05-2017

Wczoraj zakończył się nabór wniosków w konkursie „Moja firma” 50 000 zł na start działalności, w ramach działania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020.

Wpłynęło 18 wniosków, natomiast limit dostępnych środków ogranicza liczbę dofinansowanych projektów do 11.

 

Kolejnym etapem jest ocena wniosków przez Radę ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Decyzja o przyznaniu środków zostanie podjęta do końca czerwca tego roku. Pełna lista wybranych projektów wraz z przyznanymi punktami zostanie opublikowana na stronie Stowarzyszenia.

Wszystkim wnioskodawcom życzymy powodzenia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.