Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

05.24.18
A- A A+

Wyniki naborów

23-06-2017

W ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia:
- „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej” w ramach poddziałania „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”
- „Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności” w ramach poddziałania „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”
- „Podejmowanie działalności gospodarczej”
informujemy, że 19 czerwca br. Rada ds. PROW dokonała oceny zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju i Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji oraz dokonała wyboru projektów do realizacji.

 

Zgodnie z obowiązującą procedurą wyboru operacji publikujemy dokumenty z zakończonej oceny:

 

Lista operacji zgodnych / niezgodnych z ogłoszeniem oraz Lokalną Strategią Rozwoju dla naboru 2/2017 - plik w formacie PDF
Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 2/2017 - plik w formacie PDF


Lista operacji zgodnych / niezgodnych z ogłoszeniem oraz Lokalną Strategią Rozwoju dla naboru 3/2017 - plik w formacie PDF
Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 3/2017 - plik w formacie PDF


Lista operacji zgodnych / niezgodnych z ogłoszeniem oraz Lokalną Strategią Rozwoju dla naboru 4/2017 - plik w formacie PDF
Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 4/2017 - plik w formacie PDF


Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW z 19 czerwca 2017 r. - plik w formacie PDF
Rejestry wykluczeń Członków Rady ds. PROW - skan, plik w formacie PDF

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.