Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

05.24.18
A- A A+

Konkurs „Aktywne Sołectwo”

26-06-2017

Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż ogłasza nabór wniosków w Konkursie „Aktywne Sołectwo”, skierowanego do sołectw z terenu gmin Gniewino i Wejherowo. Realizacja wydarzeń w ramach kokursu przewidziana została na sierpień i wrzesień tego roku i może przybrać różną formę np. imprezy plenerowej zorganizowanej na boisku lub w parku sołeckim, zabawy integracyjnej w jednym z obiektów użyteczności publicznej dostępnej dla mieszkańców sołectwa, zabawy tanecznej, warsztatów, ogniska, gry terenowej itp.

Wypełnioną oraz podpisaną przez sołtysów dokumentację konkursową w postaci:
- formularza zgłoszeniowego
- formularza „zasady realizacji bonów”
należy przesłać lub dostarczyć w terminie 1 – 15 lipca 2017 r. na jeden z  poniższych adresów:
e-mail:  biuro@bursztynowypasaz.pl
listownie bądź osobiście na adres:
Stowarzyszanie „Bursztynowy Pasaż”
ul. Szkolna 3
84-250 Gniewino
(budynek Hali Widowiskowo – Sportowej, wejście od strony szkoły).

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań lub wątpliwości na etapie pisania wniosku pracownicy biura pozostają do Państwa dyspozycji. Osobą odpowiedzialną za projekt jest Justyna Wiszniewska, Specjalista ds. promocji i współpracy, tel. 58 738 90 15, e- mail biuro@bursztynowypasaz.pl .

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin Konkursu „Aktywne Sołectwo” – plik w formacie pdf
2. Dokumentacja aplikacyjna:
- formularz zgłoszeniowy do konkursu – plik w formacie pdf
- formularz zgłoszeniowy do konkursu – plik w formacie doc.
- zasady realizacji bonów – plik w formacie pdf
- zasady realizacji bonów – plik w formacie doc.
3. Rozliczenie wniosków:
- rozliczenie wydarzenia organizowanego w ramach Konkursu  „Aktywne Sołectwo” – plik w formacie pdf
- rozliczenie wydarzenia organizowanego w ramach Konkursu  „Aktywne Sołectwo” – plik w formacie doc.
4. Ocena wniosków:
- instrukcja do karty oceny wniosków – plik w formacie pdf *
*Instrukcja została załączona w celach informacyjnych i pokazuje szczegółowe zasady przyznawania punktów za poszczególne kryteria, którymi będą kierowali się członkowie Komisji Konkursowej podczas oceniania formularzy konkursowych.
5. Logotypy i wzory materiałów reklamujących wydarzenia:

- logotypy - plik w formacie jpg

- plakat do uzupełnienia, wersja 1 - plik w formacie jpg

- plakat do uzupełnienia, wersja 2 - plik w formacie jpg

- plakat do uzupełnienia, wersja 3 - plik w formacie jpg

- plakat do uzupełnienia, wersja 4 - plik w formacie jpg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.