Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

05.24.18
A- A A+

Spotkanie informacyjne

04-07-2017

3 lipca 2017 r. w Sali Kinowej w Gniewinie odbyło się spotkanie informacyjne, podczas którego Michał Słowik – Prezes Stowarzyszenia oraz Marcin Toczek – Wiceprezes Stowarzyszenia, podsumowali nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć „Rozwój działalności gospodarczej” oraz „Podejmowanie działalności gospodarczej” na obszarze LGD Bursztynowy Pasaż.

 

W ramach dwóch konkursów Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” rozdysponowało już 1 860 792,00 zł. Z tego 1 310 792,00 zł na rozwój istniejących przedsiębiorstw, 550 000,00 zł na podejmowanie działalności gospodarczej. Środki pochodzą z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu Państwa i są dystrybuowane zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W konkursie na rozwój przedsiębiorstw wpłynęło 14 wniosków i wszystkie zostały wybrane do realizacji. Z kolei w konkursie na podejmowanie działalności wpłynęło 18 wniosków, 13 zostało wybranych z czego 11 zmieściło się w limicie środków, które odbyły przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia.

Michał Słowik, wraz z Marcinem Toczek wręczyli Wnioskodawcom Listy Gratulacyjne, życząc powodzenia na dalszym etapie realizacji zgłaszanych projektów.

 

Następnie Emilia Waśkowska – Specjalista ds. naboru wniosków i administracji LGD Bursztynowy Pasaż szczegółowo omówiła najważniejsze założenia wynikające z projektu umów na realizację operacji, które Wnioskodawcy będą zawierali z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, po wcześniejszym zweryfikowaniu złożonych wniosków. Przekazane informacje dotyczyły m.in. określenia terminu podpisania umowy, zobowiązań Beneficjenta wynikających z umowy, terminów otrzymania środków finansowych, korzystania z portalu przetargowego ARMiR oraz podania aktów prawnych w zakresie funkcjonowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, podczas którego Wnioskodawcy dzielili się dotychczasowym doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków oraz zadawali pytania dotyczące realizacji zgłoszonych projektów.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.