Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

10.22.18
A- A A+

PIERWSZA UMOWA

29-09-2017

Miło nam poinformować, że pierwszy Wnioskodawca , który został wybrany przez LGD w konkursie na rozwój mikroprzędsiębiorstw w ramach PROW na lata 2014-2020 podpisał umowę z Województwem Pomorskim. Kolejni otrzymali już zaproszenia na podpisanie umów.

 

Wnioskodawca o którym mowa to Dorota Jastrzębska Pralnia Gniewino, która przy wsparciu z Unii Europejskiej w wysokości 100 000,00 zł rozwinie swoją firmę poprzez zakup nowoczesnego systemu zarządzania usługami oraz pralnico wirówki.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.