Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

10.22.18
A- A A+

Projekt „Aktywne Sołectwo”

06-10-2017

 

II edycja Konkursu „Aktywne Sołectwo” już za nami. Do projektu zgłosiło się 12 sołectw. Poziom i kreatywność przy realizacji zgłoszonych wydarzeń była duża, jednak Komisja Konkursowa musiała podjąć decyzję i wyłonić 9 laureatów, którymi były sołectwa: Ustarbowo, Warszkowo, Bolszewo, Orle, Mierzyno, Kąpino, Gniewowo, Chynowie i Bychowo.

W sierpniu i wrześniu wyłonione w Konkursie sołectwa realizowały zgłoszone wydarzenia. Były wśród nich: festyny rodzinne, zabawy na świeżym powietrzu, konkursy z nagrodami, biegi, zajęcia zumby oraz zabawy taneczne. W sumie w wydarzeniach wzięło udział ok. 737 osób.

Przypomnijmy, że laureaci Konkursu otrzymali bony o wartości 1364 zł, które można było zrealizować na dowolny cel służący dobru wspólnemu sołectwa. Pomysły na zagospodarowanie tej kwoty były różne, w zależności od potrzeb poszczególnych sołectw.  I tak, laureaci przeznaczyli otrzymane środki na pokrycie kosztów organizacji samych wydarzeń integracyjnych oraz zakup „środków trwałych”, które w późniejszych latach będą służyć lokalnemu społeczeństwu. Wydatki te dotyczyły zakupu m.in.: namiotów do organizacji imprez plenerowych, kosiarki spalinowej, sprzętu nagłaśniającego, wyposażenia świetlic wiejskich (naczynia i sprzęt AGD), kwiatów i krzewów przeznaczonych do upiększenia terenów zielonych sołectw.

Cieszy nas, że Konkurs spotkał się z tak dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem uczestników, a Sołtysi zadeklarowali gotowość udziału w kolejnych edycjach.

Dodajmy, że projekt „Aktywne sołectwo" został wybrany do realizacji podczas konkursu dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i uzyskał współfinansowanie w wysokości 13.500 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.