Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

10.22.18
A- A A+

Zmiana Lokalnej Strategii Rozwoju

13-11-2017

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 pojawiła się możliwość zakupu wyposażenia do ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej a nie tylko budowy lub przebudowy tych obiektów.  Aby takie projekty mogły być realizowane przez gminy z obszaru objętego LSR,  konieczna jest zmiana brzmienia wskaźnika dla zakresu operacji 2.2.1 Rozwój infrastruktury dla integracji społeczności.

 

Prosimy o ewentualne wyrażanie e-mailowej opinii na temat proponowanej zmiany na str. 43 i 65 na adres biuro@ bursztynowypasaz.pl do poniedziałku, 20 listopada 2017 r.

 

Pozostałe wprowadzone zmiany nie wymagają konsultacji społecznych, gdyż obowiązek ich wprowadzenia wynika z Wytycznej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   

 

Lokalna Strategia Rozwoju - doc

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.