Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

10.22.18
A- A A+

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

05-12-2017

W związku ze zmianą procedur oraz zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” zmienia Lokalne Kryteria Wyboru Operacji.

Zależy nam na Państwa opinii w tym zakresie, dlatego zwracamy się z prośbą o opinie dotyczące wprowadzonych zmian (na czerwono), które można przesyłać mailowo na adres biuro@bursztynowypasaz.pl do dnia 08.12.2017.

 

Lokalna Strategia Rozwoju - wersja pdf

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.