Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

10.22.18
A- A A+

Wyniki naboru

20-12-2017

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałaniaWsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 

Zakres tematyczny: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej” w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

informujemy, że 18 grudnia br. Rada ds. PROW dokonała oceny zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju i Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji oraz zadecydowała o przyjęciu wniosku do realizacji.

 

Zgodnie z obowiązującą procedurą wyboru operacji publikujemy dokumenty z zakończonej oceny:

 

Lista operacji zgodnych / niezgodnych z ogłoszeniem oraz Lokalną Strategią Rozwoju dla naboru 5/2017 - plik w formacie PDF
Lista operacji wybranych dla naboru 5/2017 - plik w formacie PDF

Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW z 18 grudnia 2017 r. - plik w formacie PDF

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.