Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jesteś tutaj: Strona główna

02.25.18
A- A A+

WYJAŚNIENIA

07-02-2018

W związku w często pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi okresu prowadzania działalności, który jest wystarczający, aby móc ubiegać się o pomoc na rozwój działalności gospodarczej informujemy, iż zgodnie z zapisami par 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tą działalność.

 

Oznacza to również, że na dzień składania wniosku
działalność nie może być zawieszona!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.