Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

02.23.19
A- A A+

27 i 28 lutego

26-02-2018

Szanowni Państwo!

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem nr 7/2018 na rozwój działalności gospodarczej, 2 ostatnie dni naboru (wtorek, 27 lutego 2018 r. i środa, 28 lutego 2018 r.) przeznaczone będą tylko na przyjmowanie już wypełnionych wniosków.

Doradztwo świadczone przez pracowników biura LGD w zakresie wypełniania wniosku oraz załączników w ww. konkursie nie będzie w te udzielane.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.