Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

01.16.19
A- A A+

Koniec naboru

01-03-2018

Wczoraj zakończył się nabór wniosków w konkursie nr 7/2018 na rozwój działalności gospodarczej, w ramach działania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020.

Informujemy, że wpłynęło 14 wniosków, na łączną kwotę ponad 1,2 mln zł, natomiast limit dostępnych środków w konkursie wynosi 913 315 zł. Zaskakujący jest podział wnioskodawców, biorąc pod uwagę miejsce prowadzenia działalności,  gdyż po tyle samo, bo po 7 wniosków przypada na każdą z gmin stanowiących obszar działalności LGD.

Kolejnym etapem jest ocena wniosków przez Radę ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Decyzja o przyznaniu środków zostanie podjęta w kwietniu. Pełna lista wybranych projektów wraz z przyznanymi punktami zostanie opublikowana na stronie Stowarzyszenia.

Wszystkim wnioskodawcom życzymy powodzenia ;-)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.