Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

05.25.19
A- A A+

Prośba o opinię

06-04-2018

W związku z koniecznością dostosowania się do wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi w zakresie metodologii liczenia wskaźników Stowarzyszenie ‘”Bursztynowy Pasaż” zmienia zapisy dotyczące wskaźnika związanego z doradztwem. Zwracamy się z prośbą o opinie dotyczące wprowadzonych zmian (na czerwono), które można przesyłać mailowo na adres biuro@bursztynowypasaz.pl do dnia 11.04.2018.

 

Lokalna Strategia Rozwoju - plik w formacie doc.

 

Informujemy, że termin przesyłania opinii zakończył się 10.04.2018 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.