Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

05.25.19
A- A A+

Wyniki naboru 7/2017

10-04-2018

W ramach naboru wniosków na przedsięwzięcie 1.1.2 zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm wpłynęło 14 wniosków.
6 kwietnia 2018 r. Rada ds. PROW dokonała oceny zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju i Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji oraz dokonała wyboru projektów do realizacji. Zgodnie z obowiązującą procedurą wyboru operacji publikujemy dokumenty z zakończonej oceny:

 

- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 7/2018 - plik w formacie pdf

- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 7/2018 - plik w formacie pdf

- Protokół z XXXII posiedzenia Rady ds. PROW z 6 kwietnia 2018 r. - plik w formacie pdf

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.