Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

07.21.19
A- A A+

KONSULTACJE

20-07-2018
Prosimy o wyrażenie opinii w sprawie zaproponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji. Zmiany (czerwona czcionka) mają ułatwić potencjalnym wnioskodawcom ubieganie się o pomoc w ramach tzw. "projektach własnych". Poszerzyliśmy również katalog wnioskodawców w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1.
Na Państwa sugestie czekamy do piątku 27 lipca 2018 r. 
tel. 535 310 828
e-mail: biuro@bursztynowypasaz.pl
Do pobrania:
Lokalna Strategia Rozwoju - plik w formacie docx
Lokalne Kryteria Wyboru Operacji - plik w formacie docx
Informujemy, że termin przesyłania opinii zakończył się 29 lipca 2018 r.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.