Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

06.16.19
A- A A+

Wyniki

09-01-2019
Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” informuje, że z dniem 7 stycznia 2019 r. upłyną termin przyjmowania koncepcji scenariuszy na temat życia w zgodzie z ekologią oraz jego realizacji w  3 szkołach z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” (gminy Gniewino i Wejherowo), zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/1/2019 PROW.

Do siedziby LGD wpłynęło 5 odpowiedzi, w tym 4 oferty. W ramach oceny zgodnie z kryteriami podanymi w zapytaniu ofertowym, komisja wyłoniła do realizacji scenariusz opracowany przez firmę INTEREDU z Pucka.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.