Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

08.19.19
A- A A+

Spotkanie refleksyjne

29-01-2019
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia "Bursztynowy Pasaż"
na spotkanie refleksyjne dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w 2018 r.,
które odbędzie się 6 lutego 2019 r. (środa) o godz. 9.00
w biurze LGD w Gniewinie przy ul. Szkolnej 3.
Prosimy o potwierdzenie obecności do  4 lutego 2019 do godziny 10.00
Materiały na spotkanie:
- opracowanie 1
- opracowanie 2
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.