Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

12.09.19
A- A A+

Podsumowanie

06-02-2019
6 lutego br. w biurze LGD w Gniewinie odbyło się Spotkanie Refleksyjne Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”mające na celu m.in. :
- bieżącą analizę procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju ,
- realizację wskaźników oraz budżetu LGD , 
- ocenę dotychczasowych efektów realizacji harmonogramu naborów,
- ocenę organizacji projektów skierowanych do społeczności lokalnej,
- omówienie zmian społeczno – gospodarczych zachodzących na obszarze działania LGD.
W spotkaniu wzięło udział 11 osób reprezentujących Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Radę ds. PROW Stowarzyszenia. Warsztat prowadzili pracownicy biura LGD, którzy przedstawili szczegółowe dane związane z realizacją zapisów umowy ramowej oraz statutu Stowarzyszenia.
 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w dyskusji.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.