Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

07.12.20
A- A A+

ROZEZNANIE RYNKU

14-03-2019
Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” z „Północnokaszubską Lokalną Grupą Rybacką” zbierają informacje dotyczące wykonania szlaków questingowych wraz z usługami towarzyszącymi.
W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania kosztów zamówienia, zapraszamy do przesłania oferty na adres biuro@bursztynowypasaz.pl , korzystając z gotowego formularza (stanowiącego załącznik nr 1).
Na maile czekamy do piątku, 22 marca 2019 r.

Informujemy, że zebrane w toku rozeznania rynku informacje, nie stanowią oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie są ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Justyna Wiszniewska
Specjalista ds. promocji i współpracy
Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”
tel. 535 310 828

Załączniki:
-  rozeznanie rynku na usługę wykonania QUESTÓW (informacje o projekcie) – plik w formacie pdf
- załącznik nr 1 - odpowiedź na rozeznanie rynku na usługę wykonania QUESTÓW – plik w formacie pdf
- załącznik nr 1 - odpowiedź na rozeznanie rynku na usługę wykonania QUESTÓW – plik w formacie docx
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.