Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

10.18.19
A- A A+

Agencja Rozwoju Pomorza w Gdańsku

08-04-2019
Informujemy, że w zamian za Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie, (który był zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego) doradztwo w zakresie możliwości otrzymania dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw działających na obszarze m.in. powiatu wejherowskiego świadczone jest obecnie przez Agencję Rozwoju Pomorza z siedzibą w Gdańsku przy Aleji Grunwaldzkiej 472 D (w budynku Olivia Business Centre, Bud. Olivia Six, p. XII), tel. 058 323 31 06 lub 058 232 32 28.
Oczywiście wszelkie niezbędne informacje w w ww. zakresie otrzymacie Państwo również z biurze Stowarzyszenia "Bursztynowy Pasaż". Zapraszamy ;-)
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.