Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

10.18.19
A- A A+

11 - 12 kwietnia 2019

10-04-2019
Z powodu wyjazdu na szkolenie
w dniach 11 - 12 kwietnia 2019 r.
biuro Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”
będzie nieczynne.
Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 535 310 828.

Korespondencję będzie odbierał Michał Słowik w Urzędzie Gminy Gniewino 
(Gniewino, ul. Pomorska 20/4, pokój nr 5).

Obsługę biura zapewniają:
Michał Słowik – Urząd Gminy Gniewino
Za utrudnienia przepraszamy
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.