Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

07.12.20
A- A A+

Lokalna Strategia Rozwoju LGD

05-06-2019
Prosimy o wyrażenie opinii w sprawie zaproponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (czerwona czcionka) . Najważniejsze dotyczą : 
- zmiany zakresu projektu współpracy z wytyczenia ścieżek rowerowych na utworzenie questów;
- przesunięcia środków w wysokości 50 tys. złotych z zakresu dotyczącego prac konserwatorskich lub restauratorskich w obiektach zabytkowych do zakresu związanego w wyposażeniem podmiotów działających w sferze kultury.
Na Państwa sugestie czekamy do 13.06.2019r.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia "Bursztynowy Pasaż" - plik w formacie doc


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.