Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

07.12.20
A- A A+

Zobacz kto przystąpił do Konkursu "Aktywne Sołectwo"!

10-06-2019

W niedzielę, 9 czerwca br. zakończył się termin składania formularzy zgłoszeniowych w IV edycji  konkursu „Aktywne Sołectwo”. Mając na uwadze wnioski płynące z poprzednich edycji,  Zarząd Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” podjął decyzję, aby w tym roku w konkursie mogły wziąć udział nie tylko sołectwa reprezentowane przez Sołtysów i Rady Sołeckie, ale również organizacje społeczne działające na rzecz lokalnych społeczności z obszaru gmin Gniewino i Wejherowo.

 

Powyższa zmiana okazała się sukcesem, gdyż frekwencja w tegorocznym Aktywnym Sołectwie wzrosła o 57,15% w stosunku do roku 2018 i o 42,86 % w porównaniu z rokiem 2017. Bardzo dziękujemy za tak duże zainteresowanie projektem. Przypominamy tylko, że Komisja Konkursowa wyłoni 9 najlepszych wniosków, a laureaci konkursu otrzymają nagrody w postaci kart podarunkowych o wartości 1 500 zł netto, które będzie można wykorzystać do wyboru w jednym z czterech największych punktów handlowych regionu: Biedronka, Leroy Merlin, Media Expert lub Comes.

 

W terminie przewidzianym na składanie wniosków, do biura Stowarzyszenia wpłynęło 21 formularzy zgłoszeniowych: 14 z terenu Gminy Wejherowo i 7 z Gminy Gniewino. Bardzo nas cieszy aktywność organizacji społecznych w konkursie, które złożyły łącznie 10 wniosków oraz operatywność Sołtysów i Rad Sołeckich, których praca przełożyła się na 11 zgłoszonych projektów.

 

Werdykt Komisji Konkursowej zostanie ogłoszony już niebawem.

 

Poniżej przedstawiamy listę Wnioskodawców w IV edycji Konkursu „Aktywne Sołectwo”:

 

 

 

 

Uwaga!

Ze względu na dużą ilość zgłoszonych projektów (z czego bardzo się cieszymy ;-) ),
Komisja Konkursowa potrzebuje więcej czasu na dokonanie oceny.
Dlatego termin ogłoszenia wyników w Konkursie "Aktywne Sołectwo"
zostaje przełożony z wtorku 11.06.2019 r. na czwartek 13.06.2019 r. 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.