Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

10.18.19
A- A A+

WYNIKI

13-06-2019

W środę, 12 czerwca br. Komisja Konkursowa oceniła projekty zgłoszone do czwartej edycji Konkursu „Aktywne Sołectwo” obradując w składzie:
- Michał Słowik - prezes,
- Marcin Toczek - wiceprezes,
- Jerzy Czupryński - członek Rady ds. PROW,
- Emilia Waśkowska - specjalista ds. naboru i wniosków Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż".

Wszystkie zgłoszone do konkursu projekty spełniały warunki uczestnictwa oraz przyczyniały się do osiągnięcia celów opisanych w regulaminie. Po raz pierwszy w konkursie mogły wziąć udział organizacje społeczne działające na obszarze gmin Wejherowo i Gniewino, co miało przełożenie na dużą ilość zgłoszonych w konkursie projektów (bardzo dziękujemy za Państwa atywność).

Kierując się kryteriami określonymi w Regulaminie, Komisja Konkursowa wyłoniła 4 najwyżej ocenione projekty z Gminy Gniewino i 5 z Gminy Wejherowo. Szczegółowe wyniki znajdują się w tabelach poniżej:

 

Każdy z 9 nagrodzonych wnioskodawców otrzyma bony o wartości 1.500 zł brutto, do wykorzystania w wybranych przez siebie punktach handlowych.

 

Termin i miejsce przekazania nagród zostaną podane w późniejszym terminie.

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.