Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

10.18.19
A- A A+

W piątek, 14.06.2019r.

13-06-2019

W piątek, 14 czerwca 2019 r. pracownicy biura LGD
będą brali udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”,
które odbędzie się w Bolszewie.


W związku z powyższym od godz. 10.30 do końca dnia
biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne.


W sprawach pilnych pozostajemy do Państwa dyspozycji
pod nr tel. 535 310 828.

Dziękujemy za wyrozumiałość ;-)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.