Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

06.05.20
A- A A+

Lokalne kryteria wyboru operacji

26-06-2019

Na wniosek członków Rady ds. PROW zostały wprowadzone zmiany w  kryteriach dotyczących wyboru operacji. Zmiany dotyczą nastepujących kryteriów:

- WPŁYW OPERACJI NA STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZMIANY KLIMATYCZNE

- DZIAŁALNOŚĆ NA OBSZARZE LGD

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią zaproponowanych zmian oraz przesłanie ewentualnych uwag mailem na adres biuro@bursztynowypasaz.pl.

 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji - plik w formacie doc

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.