Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

02.25.20
A- A A+

Nagrody wręczone

28-06-2019
26 czerwca 2019 r. w Restauracji „Stolemowa Grota” w Nadolu wręczono nagrody Laureatom IV edycji ogłoszonego przez stowarzyszenie „BURSZTYNOWY PASAŻ” konkursu pn. „Aktywne Sołectwo”.

Do tegorocznego konkursu zgłoszono rekordową ilość 21 wniosków: 14 z terenu Gminy Wejherowo i 7 z terenu Gminy Gniewino. Oceniała je Komisja Konkursowa w składzie: Michał Słowik - prezes, Marcin Toczek - wiceprezes, Jerzy Czupryński - członek Rady ds. PROW i Emilia Waśkowska - specjalista ds. naboru i wniosków stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż".

Nowym elementem tegorocznej odsłony „Aktywnego Sołectwa” było zwiększenie grona odbiorców, poprzez skierowanie konkursu nie tylko do sołectw reprezentowanych przez Sołtysów i Rady Sołeckie, ale również do działających na ich terenie organizacji społecznych. Pomysł ten okazał się dużym sukcesem, gdyż niespełna połowa wniosków została złożona właśnie przez te organizacje. Wzorem lat ubiegłych dodatkowo punktowane były projekty złożone przez sołectwa i organizacje, które pierwszy raz zdecydowały się wziąć udział w konkursie, co przełożyło się na sporą ilość „nowych” uczestników „Aktywnego Sołectwa”.

Większość zgłaszanych projektów dotyczyła organizacji wydarzeń integracyjno - aktywizacyjnych, które przybrały formę imprez plenerowych na boisku lub w parku sołeckim, zabaw integracyjnych w świetlicach wiejskich, rajdów oraz zabaw tanecznych. Zestawienie wszystkich tytułów projektów znajduje się w poniższej tabeli.
L.p. Nazwa Wnioskodawcy Gmina Sołectwo Tytuł projektu
1 Sołectwo Kąpino Wejherowo Kąpino "Zumba - najlepszym sposobem na integrację mieszkańców"
2 KGW Bolszewo Wejherowo Bolszewo "Warsztaty kulinarne i z rękodzieła dla młodzieży i dorosłych"
3 Stowarzyszenie "Orle to My" Wejherowo Orle "Biegi na orientację po Orlu i Lasach Piaśnickich"
4 Sołectwo Warszkowo Wejherowo Warszkowo Festyn rodzinny pod nazwą: "Rodzina - od tego wszystko się zaczyna"
5 Stowarzyszenie "Nasze Bolszewo" Wejherowo Bolszewo "Bezpieczne wakacje"
6 OSP Gościcino Wejherowo Gościcino Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy OSP w Gościcinie
7 Sołectwo Mierzynko Gniewino Mierzynko "Cieszmy się pięknem naszego sołectwa - I rajd rowerowy o nagrodę sołtysa"
8 Grupa Odnowy Wsi Chynowie Gniewino Chynowie Zabawa integracyjna dla dzieci i dorosłych "Pożegnanie lata"
9 Sołectwo Lisewo Gniewino Lisewo "Festyn rodzinny"
10 Sołectwo Sopieszyno Wejherowo Sopieszyno Impreza plenerowa o charakterze rodzinno - sportowym - "Sobótki"
11 KGW Łężyckie Białki Łężyce Wejherowo Łężyce "Sołectwo Łężyce - rozwijamy się"
12 OSP Nadole Gniewino Nadole Organizacja imprezy plenerowej "Od patyka do szaszłyka" na boisku sportowym w Nadolu
13 Sołectwo Mierzyno Gniewino Mierzyno "Mierzyno - barwy historii i barwy natury"
14 Sołectwo Bolszewo Wejherowo Bolszewo "Dzień ziemniaka" - integracja mieszkańców przy ognisku
15 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kąpino "Eko Kąpino" Wejherowo Kąpino "Aktywnie i zdrowo żegnamy wakacje"
16 Sołectwo Łężyce Wejherowo Łężyce "Sołectwo Łężyce - działamy dla dobra wszystkich"
17 Drużyna Harcerska im. Armii Krajowej "Baszta" z Kostkowa Gniewino Kostkowo "Wszystkie dzieci nasze są"
18 Stowarzyszenie "Szansa dla nas" Łężyce Wejherowo Łężyce "Sołectwo Łężyce - Szansa dla Nas"
19 Sołectwo Ustarbowo Wejherowo Ustarbowo "Festyn Rodzinny 2019"
20 Sołectwo Rybno Gniewino Rybno Integracja międzypokoleniowa Mama, Tata i ja p.n. "Sąsiad to..."
21 Sołectwo Orle Wejherowo Orle "Turniej ulic - zawody integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Orle"
 
   
Nagrody Laureatom konkursu wręczyli: Michał Słowik i Aleksandra Dobrzańska - Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia „BURSZTYNOWY PASAŻ". Każdy z nagrodzonych uczestników otrzymał karty podarunkowe o wartości 1.500 zł brutto, do wykorzystania w wybranych przez siebie punktach handlowych. Życzymy mieszkańcom nagrodzonych sołectw udanej realizacji zgłoszonych projektów!
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.