Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

06.05.20
A- A A+

SPOTKANIE INFORMACYJNE

12-08-2019

 

 

 

Dla wszystkich zainteresowanych publikujemy poniżej formularze dokumentów przeznaczonych dla Wnioskodawców aplikujących o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - premie.

 

RODO klauzule 19.2 pobierz
Informacje pomocnicze przy wypełnieniu formularzy przygotowanych w formacie MS Excel -pobierz

 

UMOWA WERSJA 4Z Dokumenty obowiązujące od 29 maja 2018 r. 

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) - pobierz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf) - pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu_Informacja po realizacji operacji (pdf)- pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (pdf)- pobierz
 • Umowa o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna) - pobierz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (wersja edytowalna) - pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu_Informacja po realizacji operacji (wersja edytowalna)- pobierz 

 • Biznesplan (.pdf) -wersja 3z
 • Biznesplan (.docx) - wersja 3z
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu - wersja 3z
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - wersja 3z

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.