Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

06.05.20
A- A A+

Konferencja dla branży turystycznej

24-09-2019

10 października 2019 r. Gdańsk
 Hotel PURO, Gdańsk Stare Miasto, ul. Stągiewna 26

 

 

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza firmy turystyczne i instytucje wspierające rozwój branży turystycznej na bezpłatną konferencję dotyczącą gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) organizowanej w ramach projektu CIRTOINNO współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Uczestnikom przybliżymy ideę GOZ i jej zasady oraz spojrzymy na zagadnienie od strony praktyki firmy turystycznej. W programie wystąpienia ekspertów, przykłady z praktyki firm turystycznych, panel dyskusyjny i networking.
ARP jest Liderem Projektu Cirtoinno oraz partnerem w programie „One Planet – Sustainable Tourism Programme” Światowej Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO).
 Konferencja realizowana jest podczas organizowanego po raz drugi w Polsce Międzynarodowego Tygodnia GOZ – Circular Week (www.circularweek.org) odbywającego się 7-13 października 2019. Jego celem  jest promowanie zrównoważonych postaw i zachowań konsumentów, wspieranie cyrkularnych modeli biznesowych i nawiązywanie współpracy między zainteresowanymi stronami. w całym kraju odbędą się wydarzenia związane z GOZ.

Więcej informacji tutaj.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.