Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

06.05.20
A- A A+

W poniedziałek 21.10.2019

07-10-2019
Informujemy, że Gala Rozstrzygnięcia Konkursu "Bursztynówka"
odbędzie się w Hotelu Victoria w Bolszewie
w poniedziałek, 21 października 2019 r. o godz. 10.00.

Stoiska prezentujące zgłoszone w konkursie produkty można aranżować od godz. 9.00.
Każdy uczestnik konkursu będzie miał wyznaczone miejsce do przygotowania prezentacji 
(jeśli zaistnieje taka potrzeba zapewniamy stoły i krzesła).

W przypadku pytań lub niejasności pozostajemy do Państwa dyspozycji 
pod nr tel. 535 310 828 lub adresem mailowym biuro@bursztynowypasaz.pl .
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.