Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

06.05.20
A- A A+

Zakończenie naboru wniosków

16-10-2019

W zakończonym  naborze wniosków nr 20/2019 w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020, w zakresie „Podjęcie działalności gospodarczej” zgłosiło swój udział 10 Wnioskodawców, wyczerpując tym samym limit dostępnych środków w konkursie (czyli 500 000,00 zł).

Większe zainteresowanie konkursem  wykazali mieszkańcy z obszaru Gminy Wejherowo, składając łącznie 8 wniosków. Natomiast jedynie 2 Wnioskodawców zgłoszonych do konkursu zamieszkuje Gminę Gniewino.

Informujemy jednocześnie, że konkurs 20/2019 dotyczył rozdysponowania ostatnich środków zarezerwowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” na lata 2014 – 2020 na podjęcie działalności gospodarczych.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.