Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

08.15.20
A- A A+

W poniedziałek, 21.10.2019

18-10-2019

W poniedziałek, 21.10.2019 r.
pracownicy biura Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż

znajdują się na
Gali Rozstrzygnięcia Konkursu „Bursztynówka”,
która ma miejsce w Hotelu Victoria w Bolszewie.

W związku z powyższym biuro LGD jest w tym dniu zamknięte,
a pracownicy są dostępni pod nr tel. 535 310 828.

Przepraszamy za utrudnienia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.