Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

07.12.20
A- A A+

w czwartek i piątek 12-13.12.2019

11-12-2019

W czwartek i piątek, 12 i 13 grudnia 2019 r.
pracownicy biura LGD będą brali udział

spotkaniu szkoleniowym

dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich

z województwa pomorskiego,
które odbędzie się w Chmielnie.

 

W związku z powyższym biuro Stowarzyszenia będzie w te dni nieczynne.
W sprawach pilnych pozostajemy do Państwa dyspozycji
pod nr tel. 535 310 828.

Korespondencję będzie odbierał Michał Słowik - Prezes Stowarzyszenia w Urzędzie Gminy Gniewino 
(Gniewino, ul. Pomorska 20/4, pokój nr 5 - biuro zlokalizowane w budynku przy banku PKO).

Obsługę biura zapewni:
Michał Słowik – Urząd Gminy Gniewino

Dziękujemy za wyrozumiałość ;-)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.