Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

08.15.20
A- A A+

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2020PROW

07-01-2020
Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” z „Północnokaszubską Lokalną Grupą Rybacką” ogłaszają zapytanie ofertowe na usłygę wykonania szlaków questingowych.

W ramach projektu zakłada się utworzenie 10 questów z następującymi motywami przewodnimi:
- kulturowe (oparte na podaniach i legendach kaszubskich),
- historyczne,
- przyrodnicze,
- turystyczne.
Realizacja operacji jest uzależniona od podpisania umowy na jej realizację z Zarządem Województwa Pomorskiego.

Na oferty czekamy do piątku, 10 stycznia 2020 r.

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Justyna Wiszniewska
Specjalista ds. promocji i współpracy
Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”
tel. 535 310 828

Załączniki:
- Zapytanie ofertowe nr 1/01/2020PROW – plik w formacie pdf
- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/01/2020PROW – plik w formacie pdf
- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/01/2020PROW – plik w formacie docx
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.